Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er et tema som har blitt mer og mer relevant i de siste årene. Det som tidligere kun var ideer fra science fiction er nå blitt en realitet, eller er hvertfall på vei til å bli det.  Alan Turing var den første til å fremme tanken; kan maskiner tenke? Man kan vel si at hans tanker var litt forut sin tid, men det famøse utsagnet etablerte de fundamentale tankene om hva kunstig intelligens kan bli. Oxford dictionary definisjon kan gi oss litt bedre innsikt;

 “The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages.” Oxford dictionary 

Kort fortalt så defineres kunstig intelligens som en underdel av faget informatikk, der målet er å skape datasystemer som kan utføre oppgaver som vanligvis ville krevd menneskelig intelligens. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: visuell persepsjon, stemmegjenkjennelse, beslutningstagning og oversettelse mellom språk. 

Om vi legger tekniske begrensninger til siden og synser litt rundt hvilke muligheter denne teknologien har så er det egentlig ganske åpenbart at de er grenseløse. Om vi har en maskin som kan ikke bare fullføre kompliserte oppgaver tidligere kun mulig for mennesker men også kan lære seg selv. Maskiner har en rekke implisitte fordeler over mennesker, det finnes få begrensninger på informasjonen de kan lagre, og om man vil legge til mer lagring så er det fullt mulig.

For øyeblikket er ikke kunstig intelligens i nærheten av å være autonom og kunne handle på egen hånd. De fleste ting gjør de også dårligere enn mennesker. En ting de er allerede blitt veldig gode på er å sortere data. Big data er et tema som er ganske knyttet opp mot kunstig intelligens. Big data er enorme sett med data fra feks en nettside som Amazon. Kunstig intelligens er langt bedre en mennesker til å få nytte ut av disse enorme datasettene. Faktisk så kan man bruke de enorme settene med data til å trene kunstig intelligens.

Et eksempel på kunstig intelligens du kanskje kjenner til fra før er Amazons alexa eller Apples Siri. Dette er tjenester som bruker maskinlæring for å over tid gi deg bedre service og svar på det du lurer på. Mange ville nok vært uenig i å kalle disse tjenestene kunstig intelligens fordi de er helt avhengige av mennesker for å fungere. I likhet med techno-influenceren lil Miquela, som mange trodde var en ekte kunstig intelligens har et helt markedsføring og innholdsproduksjon team bak seg for å fungere. 

Det vil nok ta en god stund før vi ser en kunstig intelligens som også er en influencer uten ekstern hjelp. I mellomtiden får vi se på alle de andre utrolige bruksområdene til kunstig intelligens. Dette er teknologi som vil revolusjonere hvordan vi jobber og lever. La oss håpe det blir til det bedre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *