Karbonskatt – Hva er det?

En karbonskatt, også kalt CO2 avgift er et ganske enkelt konsept. Tanken er at ved å ha en avgift på varer som bringer med seg utslipp så vil man gjøre det mindre attraktivt å forurense. Kunder vil velge mer miljøvennlige alternativer, siden de blir relativt billigere. Bedrifter vil også insentivene til å redusere sine utslipp, samtidig vil de bli utfordret til å innovere for å finne bærekraftige løsninger som ikke involverer dyre utslipp. Ideen om en karbonskatt er ikke ny. Vi har faktisk lenge vært klar over at CO2 utslipp ikke er bra for miljøet, men ideen har fått nytt liv i senere år nå som vi sakte men sikkert innser at vi må gjøre noe med det. Vi har faktisk hatt en skatt på CO2 i norge i over 30 år, siden 1991. Per i dag er den på 108 øre per Sm3 naturgass og 126 øre per liter bensin.

Forskjellen på en karbonskatt, og avgiftene vi har på utslipp i dag er ganske store. Siden det er svært vanskelig å måle utslipp så blir det bare gjort ved direkte utslipp, ikke den totale CO2 knyttet til produksjon, transport og forbruk av varer. Det er i tillegg mange unntak, jordbruk for eksempel. 

Så, om vi allerede er kjent med avgifter på utslipp, vi vet allerede at om vi ikke gjør drastiske tiltak så vil vi ikke nå målene fra Parisavtalen, hvorfor er det da ikke planer om å innføre en karbonskatt i feks hele EU?

Motargumentene mot karbonskatt kommer ofte i to varianter; enten som kritikk at karbonskatt vil være katastrofalt for bedrifter i allerede tøff konkurranse. Eller så påpekes det at ved å øke skatter på ting som drivstoff og mat så vil det treffe de med dårligst økonomi hardest, spesielt de som ikke har råd til å oppgradere til elektrisk bil, eller betale for økte priser på nødvendige produkter.

Til kritikken om at karbonskatt vil være katastrofalt for bedrifter så har Tesla Grunder Elon Musk snudd hele denne debatten på hodet. Han peker på grunnleggende økonomisk teori om negative eksternaliteter som bevis for sitt synspunkt. Ta tobakk som et eksempel; siden det har enorm kostnad for samfunnet at mange røyker og at de vil trenge legehjelp når de får kols, eller lungekreft så skattes tobakk ekstremt høyt. Musk argumenterer at det faktum at vi ikke skatter CO2 utslipp per i dag effektivt fungerer som et subsidie til de som forurenser, og at de har blitt vant til å operere med et lovverk der de ikke er ansvarlige for de negative effektene av sin verdiskaping. Musk sammenligner karbonskatt med søppelhenting; “ To have a garbage free society is very difficult, but it is important that people pay for garbage collection”.  Han erkjenner dog at å omstille seg fort vil være en utfordring for mange, og foreslår en periode på 5 år, der vi faser inn en høyere skatt over tid. På denne måten vil det kun være katastrofalt for de som ikke gjør noe nå, og heller velger å ignorere problematikken, mens samvittighetsfulle aktører får tid og mulighet til endring.

Men hva med de som allerede har dårlig råd? Det vil være en tung vekt å bære for de svakeste om alt vi trenger plutselig ble mye dyrere. Realiteten er jo den at nærmest alt vi gjør skaper utslipp på en eller annen måte. Løsningen her er en skatt som ikke treffer alle likt. Canada er et av de første landene til å innføre en lignende skatt. Det fungerer sånn at de med høy inntekt, høyt forbruk og stort karbonfotavtrykk betaler mer enn de får tilbake. De med lavt forbruk og et lite fotavtrykk, får mer tilbake enn de betaler. I Canadas tilfelle så fikk 2 av 3 familier mer å rutte med etter den nye skatten. Funksjoner som denne vil være enormt viktige fremover, om vi skal fordele byrden av klimatiltak på en slik måte at det ikke treffer noen uforholdsmessig hardt, eller at vi forsterker ulikhet i vår kamp mot å redde klima. 

Det er mange gode argumenter for at vi bør innføre en karbonskatt, men det beste er at om vi ikke begynner overgangen bort fra fossile brennstoffer nå så utsetter vi bare det uunngåelige. Fossile energikilder vil gå tomme. Selv om vi ignorerer klimaproblematikken, lar havet og temperaturen stige, verdens fattige lide, så kommer et punkt der det er tomt. Vi har muligheten til å gjøre noe nå, spesielt med tanke på mulighetene for grønn-omstilling etter korona og karbonskatt vil være et godt første skritt på veien til å få oss til å skjønne den reelle kostnaden til utslippene våre.

26 Replies to “Karbonskatt – Hva er det?”

 1. Pingback: sbo
 2. Pingback: world market link
 3. Pingback: Hp Sunucu destek
 4. Pingback: goût de diamants
 5. Pingback: Danmark körkort
 6. Pingback: 프라그마틱
 7. Pingback: Firearms For Sale
 8. Pingback: Energy Plans
 9. Pingback: go to these guys
 10. Pingback: block screenshot
 11. Pingback: mega888
 12. Pingback: Darknet Seiten
 13. Pingback: relx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *