Blockchain – Hva er det egentlig?

nodes, blockchain, p2p

Blockchain er et konsept som kan være vanskelig å forstå seg helt på, for mange som hører ordet blockchain er kryptovalutaer som Bitcoin ofte det første som faller dem inn. Naturligvis, ettersom det er gjennom nettopp Bitcoin at blockchain konseptet først ble bevist til å fungere i praksis. Selv om historien til blockchain konseptet er uhyre spennende så skal jeg ikke gå inn på det nå. Dette innlegget skal hovedsakelig handle om hva blockchain er og litt om implikasjonene det fører med seg. (hvis du vil vite litt mer om blockchains historie kan du sjekke det ut her)

Personlig har jeg kjent til blockchain konseptet en stund, men da jeg satt meg ned for å skrive dette innlegget så fant jeg fort ut at det er ikke så enkelt å forklare hva blockchain er, og heller ikke hvordan det fungerer. Jeg fant denne artikkelen fra Deloitte spesielt hjelpsom.

Hva er Blockchain?

Blockchain er et desentralisert nettverk som fungerer peer to peer (P2P), dvs at nettverket kan eksistere uten en sentralisert server. Filer kan bli delt direkte mellom brukerer på nettverket, på denne måten fungere hver bruker på et et P2P nettverk som både server og klient samtidig. Du er kanskje fra før kjent med andre P2P nettverk som Limewire eller Bittorrent. Fordelen med å ha et desentralisert nettverk er ikke bare fleksibilitet i forhold til at nettverket kan utvides nærmest uendelig uten behov for å oppgradere en eneste server, men også fjerner også muligheten for uærlige aktører til å kontrollere nettverkene sentralt, og for eksempel endre informasjonen til å passe deres agenda. 

Hvordan fungerer det?

Blockchain drar det hele flere steg videre. Samtidig som det er desentralisert er nettverket også distribuert, det vil si at alle har tilgang på all informasjonen som deles (kryptert selvfølgelig), informasjonen er heller ikke redigerbar, utenom gjennom prosessen jeg skal forsøke å forklare nå, med bitcoin som eksempel;

La oss si at jeg har 500 bitcoin i min bitcoin lommebok (i wish), jeg skal så overføre 200 av disse til en venn. Om vi bruker litt blockchain lingo er vennen min og jeg 2 “noder” i nettverket. For å validere transaksjonen behøver vi hjelp fra den andre gruppen aktører i nettverket, såkalte “miners”. Miners er enkelt forklart aktører som selger sin prosesseringskraft til nettverket, i betaling får de en veldig liten sum bitcoin. Summen de får for å validere transaksjonen er stadig synkende, på denne måten unngår man at valutaen mister verdien over tid. Mens jeg gjennomfører transaksjonen av mine 200 bitcoins så kontakter jeg, noden , nettverkets miners for å informere dem om at jeg vil gjøre en transaksjon, forskjellige miners prøver å være raskest til å ta i mot min forespørsel. De to raskeste må da sjekke opp i mot sin “logg” av den krypterte informasjonen om nettverket. Slik finner de ut at jeg har 500 bitcoin i lommeboken min, og de kan derfor validere transaksjonen. Grunnen til at det velges ut to miners og ikke bare en er fordi de må dobbeltsjekke hverandres validering, og først når begge miners har validert transaksjonen og hverandres validering så kan transaksjonen gjennomføres og “loggen” kan redigeres. Miners kan være helt vanlige mennesker som lar nettverket bruke deres private datamaskin, men også profesjonelle aktører som leier store varehus fulle med servere for å profitere på dette systemet. Om du vil vite litt mer om hvordan dette kan se ut i praksis ville jeg sjekket denne videoen fra Vice News.

Nå som du (kanskje??) har forstått litt bedre hva blockchain er vil jeg se bort i fra Bitcoin og videre, og snakke litt om hvilke muligheter blockchain teknologien har, samt implikasjonene den fører med seg. Om vi tenker på eksempelet jeg ga over så er prosessen relativt lik prosessen vi gjennomfører i vanlige banker. Jeg vil kjøpe noe på nettet, banken sjekker at jeg har midlene til å gjennomføre transaksjonen, deretter validerer de transaksjonen. Problemet er bare at banker tar ganske godt betalt for disse tjenestene, i tillegg så kan det ofte lang tid før pengene overføres og jeg får de på konto. Med Blockchain skjer det umiddelbart, uten rom for lureri. Blockchain øker tillit, reduserer mulighet for svindel, og ikke minst transaksjonskostnader for brukere. Bruksområde for blockchain er nærmest uendelig, alle situasjoner der vi har tidligere brukt en tiltrodd tredjepart vil kunne bli erstattet. Man har sett spesielt bruksområde for denne type teknologi til å holde kontroll på verdikjeder. Som feks å følge produkter hele veien fra de høstes/slaktes til de når forbrukere. Ta svinekjøtt som eksempel. Om vi i Norge bestemmer oss for å kjøpe svinekjøtt fra Nederland så kan blockchain teknologien brukes til å spore et spesifikt stykke kjøtt helt tilbake til den gården der grisen kommer fra (uten rom for manipulasjon av dataen etter den er ført inn). Om vi da har et salmonella utbrudd på en skole Trondheim så kan man enkelt spore kilden tilbake til et parti med kjøtt, eller faktisk helt ned på nivå til den individuelle gris. Svinekjøtt er bare et eksempel, dette vil i prinsippet fungere på et hvilket som helst produkt. Om du fortsatt sliter litt med å skjønne hvordan blockchain kan fungere like bra til å sikre banktransaksjoner som kvaliteten på svinekjøtt vil jeg anbefale denne videoen, den forklarer veldig enkelt hvordan det hele fungerer. Som du sikkert har forstått nå så er blockchain langt mer en spekulativ gambling på bitcoin, slik som vi leser på nyhetene. Teknologien bak har uante muligheter og i ytterste konsekvens potensialet til å revolusjonere hvordan vi mennesker foretar våre transaksjoner.

-Petter

Kilder

https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/strategy-operations/articles/blockchain-explained.html

https://techterms.com/definition/p2p

Big data – en kort innføring

Big data

For en digital markedsfører er det få egenskaper mer viktig en intim kjennskap til målgruppen. Dette er åpenbart, ettersom det blir veldig vanskelig å skape engasjerende budskap/produkter til noen du ikke vet noe om. Jeg ville ikke akkurat kalt det god bruk av tid/penger å forsøke å overtale en veganer hvorfor de bør sjekke ut de nye double-cheeseburgeren hos Maxburger. Denne verdifulle innsikten har ledet markedsførere til å utvikle metoder for å lære seg ting om sine målgrupper; undersøkelser, telefonintervjuer eller fokusgrupper. Disse er noen av de tradisjonelle måtene markedsførere har funnet ut hva som foregår inni hodene på menneskene de prøver å påvirke. Med tiden har nye muligheter dukket opp, og nå i 2021 blir markedsundersøkelsene ofte ikke gjort ved bruk av disse  “tradisjonelle” verktøyene, men ved bruk av digitale verktøy. En av de mest interessante nyvinningen på denne fronten er Big Data. Hva er Big Data spør du? Som navnet indikerer så er det enorme mengder data, ofte er disse datasettene så enorme at man kan ikke prosessere dem ved bruk av vanlige datasystemer. Når man snakker om Big data så nevnes ofte “The three Vs”;

De tre Ver i big data”

Volum: For at det skal kunne kalles big data så er volumet med data viktig. Man må prosessere enorme mengder data. Dataen kan ta mange former, som feks brukerdata fra et sosialt nettverk, app eller webside med mye trafikk. Det kan også være informasjon fra sensorer til utstyr, eller økonomiske transaksjoner. I realiteten kan Big Data være nesten hva som helst, så lenge volumet er stort nok.

Velocity (hastighet): Velocity er hastigheten som data mottas på (eller behandles). Som du sikkert skjønner så kan hastighetene være astronomiske når det kommer til big data, og ofte vil de kreve spesielt utstyr som kan håndtere enorme mengder data i et slikt tempo.

Variasjon: I kontrast til tradisjonelle datasett (som ofte består av en type data) så har big data settene ofte en variasjon av forskjellig data, ta Instagram som et eksempel. På siden genereres bilder, tekst, video, audio og annen brukerdata. 

Big data gir oss enorme muligheter, nettopp fordi datasettene er det; enorme. Selvfølgelig byr slike mengder data på utfordringer, men i senere år har utvikling innenfor kunstig intelligens og dataprosessering teknologi gjort det mulig å arbeide med data på denne måten. Når det kommer til kunstig intelligens så er big data også enormt interessant, dataen kan være uvurderlig for å trene kunstig intelligens, og igjen kan kunstig intelligens være uvurderlig for å forstå big data. 

-Petter

Kilder

https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/big-data

https://www.oracle.com/big-data/what-is-big-data/

All Gas No Brakes – En casestudie i effekten av filterbobler

Om du er en flittig bruker av Youtube og Instagram kan det hende du har hørt om en av 2020s mest interessante nykommere; “All Gas No Brakes” har i løpet av et knapt år klart å anskaffe nærmere 3 millioner abonnenter på tvers av de to plattformene. Konseptet er enkelt, en enslig reporter, Andrew Callaghan, i en campingbil på reise gjennom USA med et mål; la amerikanere bli hørt. Black Life Matters protesterProud Boys stevner, Flat-earth konferanser og alt imellom, ingen er for drøye for den 23 år gamle journalisten fra Seattle.  Utførelse, i likhet med konseptet, er enkel. Callaghan stiller minimalt med spørsmål og lar for det meste intervjuobjektene si hva de har på hjertet, uten særlig innvendinger. Tilnærmingsmåten, i kombinasjon med valg av locations gir oss et helt unikt innblikk inn i de mest aktuelle, ekstreme, og absurde gruppene i USA. 

Sjokkerende ekte

All Gas No Brakes innhold kan nok være sjokkerende for noen, men til tross for dette så belyser kanalen den enorme kløften som har vokst frem mellom landets høyre og venstre fløy. Det virker faktisk som stadig økende deler av den amerikanske befolkningen lever under forskjellige virkelighetsoppfatninger. Ironien i det hele er at All Gas No Brakes er et av et mindretall kanaler/medier i USA som ikke tar stilling til hvilken side som har “rett” og mens de viser frem det mange vil kategorisere som det verste av amerikansk polarisering så er deres følgere svært varierte. I et intervju med Vice News forklarer Callaghan at deres følgerskare er like divers som innholdet, og at både Proud Boys og Anarkister følger dem på Instagram/Youtube.

I motsetning til All Gas No Brakes så har resten av det amerikanske mediekonsumet vendt i en annen, mer forstyrrende retning. Oppblomstringen av sosiale medier har nemlig gitt en uønsket effekt; digitale filterbobler. Hva er en digital filterboble spør du? Filterboblene er en bi-effekt av digitale platformers forretningsmodeller, som er basert på reklame. La oss ta Facebook som et eksempel. For å holde deg mer engasjert benytter de en algoritme kalt Edgerank, den favoriserer enkelte sider basert på hva som passer med deres digitale profil av deg, hensikten er å få deg til å bruke plattformen mer slik at de kan eksponere deg for flere forsøk på reklame. Effekten av dette er at vi blir anbefalt innhold likt det vi allerede har vist interesse for. På denne måten blir vi matet med mer av det vi vil ha, vi blir ikke eksponert for alternative synspunkter og digitale filterbobler skapes hvor man kan snakke med likesinnede uten fare for uenighet. (Krokan, 2020 s.91)

Flat Earth Society

For de som ikke er kjent med Flat Earth Society (FES) fra før så kan jeg ta en kort oppsummering; dette er en gruppe mennesker som tror at jorden er flat og at det er en gigantisk konspirasjon for å dekke det opp. Jeg ville sterkt anbefalt å se på videoen uansett om du er kjent med FES eller ikke. FES er et klasseeksempel på hva som skjer når konspirasjonsteorier får flyte usjekket rundt i digitale filterbobler der ingen argumenterer i mot. I denne artikkelen fra CNN refererer de til en studie på 8000 voksne i USA, der sier 1 av 6 at de ikke er sikre på om jorden er rund. En lignende studie på 2000 voksne fra Brasil viste at 7% trodde det samme. Om disse tallene gir et virkelig bilde av hvor mange jorden rundt som tror på Flat Earth Theory skal jeg ikke si for sikkert. Men det vi kan si er at det i 2020 er færre mennesker som tror jorden er rund enn for 10 år siden. 

Stranger than fiction

Når man snakker om filterbobler kunne man trukket frem en rekke eksempler, konspirasjons gruppen Qanon er et annet eksempel på filterbobler gone wrong. Vi kan faktisk se så kort tid tilbake som for noen uker siden da en mobb sinte Trump supportere stormet den amerikanske kongressen under illusjonen om at valget var stjålet fra dem. Antageligvis kan vi nok gi filterbobler deler av skylden for den økte polariseringen ikke bare i amerikansk politikk, men også her i Europa der høyre-og venstreekstreme partier har fått mer og mer fotfeste mens de  moderate og sentriske stemmene forsvinner i all skrikingen. Jeg lurer også på om den nylige banningen av Donald Trump fra twitter, samt den voksende konservative skepsisen til det de mener er liberalt styrte plattformer vil lede til en splittelse ikke bare i hvilke filterbobler vi befinner oss i, men hvilke plattform som benyttes. Uansett så mener jeg  at plattformene har et ansvar for å forsyne oss med en balansert syn av verden, i hvert fall når de får tjene seg søkkrike på vår data. Til de tar den utfordringen så vil jeg nok fortsette å følge med på All Gas No Brakes, for selv om filterbobler er et seriøst problem så tror jeg vi alle har godt av å le litt av hvor latterlige verden vi lever i faktisk er.

-Petter

Kilder:

Krokan, Arne. 2020. Det friksjonsfrie samfunn. 1 Utgave, 3. Capplen Damm AS

https://www.youtube.com/channel/UCtqxG9IrHFU_ID1khGvx9sA (All Gas No Brakes youtube kanal)

https://edition.cnn.com/2019/11/16/us/flat-earth-conference-conspiracy-theories-scli-intl/index.html

Gaming på Stadia – fra konsoll til plattform

I likhet med de fleste andre norske gutter født 1996 har jeg et langt og kjært forhold til gaming. Personlig har vært gjennom tre generasjoner med Playstation, fra 2 til 4. Egentlig så jeg for meg at jeg ville oppgradere på nytt til en Playstation 5 når sjansen bydde seg, men etter å ha prøvd Google Stadia er jeg ikke så sikker. Google Stadia er en skybasert gamingplattform, levert av google. Tjenesten ble lansert i slutten av 2019, til en noe lunken mottakelse. Umiddelbare mangler inkluderte støtte for 4k gaming (som ble lovet), samt en lite utviklet plattform uten nødvendige funksjoner som søk i spillkatalogen. For gaming entusiaster virket nok Stadia som nok et halvkokt forsøk på skybasert gaming, men Google ga ikke opp. I løpet av 2020 fikk de forbedret en rekke funksjoner, samt satt kronen på verket med å lansere en fungerende versjon av kanskje tidenes mest hypede spill; Cyberpunk 2077. 

Google Stadia home screen with Cyberpunk 2077

Netflix for gaming

Så hvordan funker det? Det hele er forbausende enkelt, du vil i utgangspunktet kun ha behov for en enhet (pc/mac/iphone/android) til å spille på, samt en stabil nettilgang. Du bruker nettleseren på enheten din og navigerer deg inn på www.stadia.google.com. Her kan du lage en pro bruker, som koster 99kr per måned. Etter fullført transaksjon har du nå tilgang til en online spillkatalog. I tillegg har man mulighet til å kjøpe visse nye spillutgivelser som Cyberpunk eller Red Dead Redemption II for en satt pris (ca 500kr). Nå er alt du trenger å gjøre å trykke play og kjøre på. Med Stadia trenger du ingen nedlastning ettersom man strømmer spillet direkte fra en av googles servere. På denne måten har Stadia hoppet bukk over den største utfordringen knyttet til high-performance gaming; det kontinuerlige behovet for ny hardware. Så lenge du har en stabil nettilgang så vil du kunne få en god opplevelse på Stadia. Selv med en datamaskin fra det laveste prissjiktet bør du være i stand til å kjøre de nyeste spillene som tidligere ville krevd en ny spillkonsoll eller en dedikert gaming-rigg. Enkelt og greit, dette er Netflix for gaming.

Stadia forbedrer opplevelsen og reduserer transaksjonskostnader for brukere på flere måter;

  1. Gaming for alle. Stadia gir de som ikke har råd/ikke ønsker en dedikert spillkonsoll muligheten til å spille de nyeste spillene i god kvalitet.
  1. Spill umiddelbart! Det finnes ingen nedlasting eller installering (de nyeste spillene kan ta over 100GB på en tradisjonell konsoll/PC, noe som kan være tidkrevende og belastende for dyre SSD harddisker) Jeg ønsker meg i hvert fall ikke tilbake til en tid der jeg måtte trygle alle andre hjemme om å pause internettbruken slik at den digitale nedlastingen min på Playstation kunne gå på 6 timer og ikke 36….
  1. Aldri flere oppgraderinger. All den tunge jobben blir håndtert av googles servere og oppdateringer skjer automatisk. Dette kan også gi spilldesignere stor fleksibilitet til å videre utvikle spillene sine uten å måtte tenke på begrensningene til nåværende konsoller.
  1. Spill med din egen kontroll. Selv om Stadia tilbyr sin egen kontrollpakke så kan du enkelt koble til en Playstation eller Xbox kontroll via bluetooth, eller om du foretrekker å spille med mus og keyboard så kan du gjøre det i stedet. På denne måten kan du spille med en gang selv om du ikke eier en stadia kontroll, eller noen kontroll.
  1. Et av de mest forbrukervennlige aspektene med Stadia er en familiedelingsfunksjon, litt som spotify, om man linker sammen google profilene innad i familien kan flere spille på samme lisens samtidig.
  1. Spill hvor du vil. Du kan spille stadia på mobil og laptop uten ekstra kostnad, men hvis du heller vil spille på en tv så er det mulig med en Chromecast ultra. Uansett hvor du velger å spille så plukker du opp der du ga deg sist.

Disclaimer

Som du sikkert skjønner er jeg ganske begeistret for denne utviklingen på gaming fronten, men for å unngå spørsmål hvorvidt dette er et slags sponset innlegg fra Google så vil jeg også trekke frem noen negative aspekter.

  1. Før jeg får sinte  PC-gamere i kommentarfeltet så vil jeg spesifisere at selv om Stadia har potensialet til å spille de nyeste spillene i god kvalitet så vil man oppnå den absolutt beste ytelsen på en dimensjonert gaming-rigg. 
  1. Stadia biblioteket har mye dårligere utvalg en tilsvarende tjenester som Steam eller Playstation Store. For øyeblikket er det en ganske stor forskjell på tilgangen til spill, og om du har behov for tilgang til absolutt alle de nyeste spillene så ville jeg kanskje ventet litt med Stadia.
  1. Mindre spillerbase. For de som hovedsakelig spiller multiplayer online spill så er nok dette Stadias største svakhet. Ettersom dette er en ny plattform så er det et mye lavere antall spillere en på de andre plattformene. 
  1. Du kan ikke spille uten internett. I motsetning til en PC/konsoll så er det ikke mulig å spille når du ikke har tilgang til stabil wi-fi. Om man ser litt frem i tid så kan man nok se for seg at når 5G blir tilgjengelig at dette ikke lenger vil være et problem. (I mellomtiden kan du teste her og se om din tilgang er bra nok for Stadia)

En fremtid uten hardware

Min helhetlige vurdering av Stadia er ganske enkel; mind=blown. Hvem skulle trodd at man skulle kunne spille de nyeste spillutgivelser uten en spillmaskin? Og i min erfaring med Stadia så driver google med aktiv forbedring av plattformen, spillutvalget og har drevet en ganske aggressiv rekrutteringskampanje. Plattformen fikk en stor tilstrømning av spillere i desember 2020 da de hadde en klar versjon av Cyberpunk 2077, dette var i kontrast til Playstation og Xbox der opplevelsen var så dårlig at Sony til slutt valgte å trekke spillet fra Playsation Store, samt refundere alle som ønsket det. Om vi også ser bort fra gaming og vurderer potensialet denne type teknologi har for andre applikasjoner så er det åpenbart at det er mange. Adobes Creative Cloud er et annet eksempel på “tung skyts” gjort tilgjengelig for alle enheter via skyen. Og med 5G på horisonten så tipper jeg vi vil se mange flere lignende plattformer som kan fjerne behovet for å eie hardware.

-Petter

Friedman vs human; sosiale konsekvenser av kunstig intelligens

I mitt forrige innlegg reflekterte jeg rundt kunstig intelligens og hvorvidt markedsførere bør være redde for at en KI skal ta jobbene våre. Konklusjonen får du lese selv, men i innlegget stilte jeg et spørsmål rundt hvordan vi inkorporerer KI inn i våre arbeidsprosesser, og hvor den menneskelige komponenten vil bli av i en verden drevet av metrics og data. Dette leder meg inn på temaet for dagens innlegg; sosiale konsekvenser ved kunstig intelligens.

2020 har vært en rekordår for netthandel. Ikke rart med tanke på at mesteparten av verdens befolkning har blitt fortalt at de skal holde seg hjemme. Og mens vi har sittet på hjemmekontorene våre og bestilt pakker så har lagerarbeidere gått på jobb og levert varene, akkurat som i 2019. Nylig har netthandel-giganten amazon inntatt Sverige. Dette bringer en debatt som har har pågått i USA markant nærmere våre grenser. Amazon er en anomali når det kommer til megabedrifter; at verdens nest største bedrift kan ha en omsetningsvekst på 21% i 2019 er uhørt (noe de forøvrig er på vei til å slå når tallene fra 2020 kommer på bordet). Amazon har muliggjort dette delvis gjennom målrettet bruk av algoritmer, big data og kunstig intelligens. Hvordan amazon jobber med disse verktøyene er såpass interessant at det er verdt et eget blogginnlegg, men i dag vil jeg kun bruke dem som et eksempel på et metric fokus. Hva mener jeg med metric fokus? Amazon er et eksempel på et selskap som i mange år har jobbet målrettet med bruk av data. Ta som eksempel deres anbefalingsalgoritme. Den fungerer ved at amazon samler informasjon om deg som kunde og gir deg anbefalinger på produkter de tror du vil kjøpe basert på hva lignende profiler har kjøpt tidligere. Over tid klarer de å gjøre veldig gode gjetninger på hva du vil like, og derav øke konverteringer. Slike smarte systemer gjennomsyrer hele organisasjonen til amazon, fra de heldigitale tjenestene til de fysiske.

Amazon Fulfillment Centres

For en arbeider på et av amazons fulfillment centers oppleves nok dette metric fokuset litt annerledes enn for utviklerne som lager systemene; de er nemlig en del av det. Amazons fulfillment centers er et krysningspunkt der mennesker og teknologi møtes. Sett utenfra så kan dette se ut som et svært imponerende system der de tar i bruk innovative løsninger for å oppnå produktivitet ingen har sett maken til. Men, denne produktiviteten har en bakside. For jo mer fokus på produktivitet (og profitt) desto mindre fokus på menneskene bak produktiviteten. Amazon er nok dessverre ikke å ansees som best i klassen når det kommer til arbeidsforholdene på deres fulfillment centers Det finnes et drøss med uttalelser fra arbeiderne på disse sentrene som ikke putter amazon i et veldig godt lys. I denne artikkelen fra The Guardian skriver en tidligere ansatt i New York at; “jeg er ingen robot”, mens hun fordømmer amazon for forferdelige arbeidsforhold. Hennes jobb er å inspisere/skanne pakker på et transportbånd, 1800 i timen, 30 per minutt, 2 sekunder per pakke. Videre forklarer hun at de har 2 pauser på 15 minutter hver dag, inkludert toalettpauser. Om man ikke når målene sine, tar for lange pauser eller på andre måter avviker fra prosedyren kan man få en anmerkning. I følge kvinnen fra artikkelen så kan 2-3 anmerkninger bety at du får sparken. Med slikt press for å levere på sine metrics er det kanskje ikke så rart at vi kan lese om amazon arbeidere i England som tisser i flasker for å ikke miste jobben

Fremtidens arbeid

Er det slik fremtiden ser ut? Amazon blir heiet frem av mange som en skinnende eksempel på hvordan organisasjoner bør utnytte nye teknologier. Kan det være en fare for at et for sterkt fokus på performance vil lede oss til en arbeidsfremtid der vår minste lille adferd blir registrert, målt og styrt av en kunstig intelligens? En kunstig intelligens med et mål; øke profitt. I 1970 skrev Nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman følgende i et innlegg til The New York Times Magasine; 

“There is one and only one social responsibility of business–to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud.”

Se for deg selv at man tar en kunstig intelligens og trener den med teoriene til Friedmann. Vi forteller den at dens eneste funksjon var å øke profitt, så langt den ikke brøt reglene til “spillet”. Antageligvis ville man nok kunne generert enorm profitt, men til hvilken kostnad? Og hvilke avgjørelser ville den tatt når man møtte gnisningspunktet profitt/menneskeverd? For meg kjennes dette ganske likt som debatten rundt de etiske dilemmaene vedrørende selvkjørende biler. Og hvorvidt bilen bør være programmert til å redde sjåføren eller fotgjengere i situasjoner der en ulykke ikke kan avverges. Hva som er det “riktige valget” får du vurdere selv, men det kan ihvertfall se ut som at Jeff Bezos sitter inne i bilen med en hånd på rattet.

-Petter

Bør markedsførere være redde for kunstig intelligens?

Et av de største buzzwords innen teknologi de siste årene er artificial intelligence (AI), eller på norsk kunstig intelligens (KI). De fleste som hører dette uttrykket vi nok få assosiasjoner til scener fra filmer som Terminator eller Ex-Machina; roboter som ser ut som og oppfører seg som mennesker (og tilsynelatende ikke vil oss vell). Til tross for at tropene vi ser i disse filmene er svært engasjerende så er de nok med på å skape et feil inntrykk av hva KI faktisk er. Og om vi beveger oss ut av filmens verden og tar en titt i Oxford dictionary så definerer de kunstig intelligens på en litt annen måte;

 “The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages.”

Kort fortalt så defineres kunstig intelligens som en underdel av faget informatikk, der målet er å skape datasystemer som kan utføre oppgaver som vanligvis ville krevd menneskelig intelligens. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: visuell persepsjon, stemmegjenkjennelse, beslutningstagning og oversettelse mellom språk. Med andre ord, KI er ikke nødvendigvis “killer-robots” som vil ta over verden. Betyr dette at vi ikke bør bekymre oss for KI? Og hva med meg? Bør jeg som markedsfører bekymre meg for at en robot skal ta jobben min?

Transportbransjens ragnarokk

For de som har fulgt utviklingen av kunstig intelligens så er det åpenbart at denne typen teknologi kommer til å revolusjonere hvordan vi arbeider. Mange jobber vil forsvinne, mens nye jobber vil skapes. Dog, noen jobber er mer utsatt enn andre, og det finnes allerede teknologi som har potensialet til å gjøre store deler av verdens arbeidstakere arbeidsløse. Det beste eksempelet er kanskje transportbransjen. I følge tall fra statista jobber over 10 millioner EU borgere i transportbransjen. Dette inkluderer alt fra lastebil og taxisjåfører til piloter, og mannskaper på lasteskip, mm. Vi ser allerede at løsninger for autonome kjøretøy kommer til markedet. Selv her i lille norge har vi våre egne pilotprosjekter på selvkjørende busser, og når man da også har aktører som Tesla, Google og Apple som er dypt investert i å gjøre autonome kjøretøy til en virkelighet så kan man jo fort tenke seg at det spøker for transportbransjen. Inkludert i denne oversikten er også lagerarbeidere, de har fått kjenne på kroppen hvordan kunstig intelligens kan påvirke deres arbeidshverdag. Selskaper som Amazon og UPS har i mange år brukt algoritmer til å effektivisere sine tjenester. Et spørsmål man kan stille seg er om hvor vil den menneskelige komponenten bli av i denne verden drevet av metrics og data. Dette vil jeg se nærmere på i min neste bloggpost om de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens,

Kreative maskiner

At “manuelle jobber” innen industri, landbruk og transport blir erstattet av maskiner kommer nok ikke som en overraskelse på de fleste. Om man ser på historien kan man trekke linjer til bøndene som mistet jobben under den industrielle revolusjon, eller hvordan hester ble erstattet av biler på starten av 1900 tallet. Men oss markedsførere da? Jobbene våre er vell alt for kompliserte for å bli erstattet av en kunstig intelligens? Ettersom markedsføring er et veldig bredt fag som inkluderer mange aspekter vil jeg se på det aspektet jeg tror det vil være vanskeligst for en maskin å reprodusere; det kreative. Ta tekstforfatting som eksempel, kan en KI faktisk utforme en tekst som vekker følelser hos leseren? Dessverre for meg som har betalt masse penger for fag som tekstforfatting, kreativ skriving og retorikk så virker det som maskinene ikke er så langt bak. Novellen “The day a Computer writes a novel”, ikke overraskende skrevet av en KI, kom seg gjennom første runde til finalen i en japansk litteraturpris i 2016. I dag finnes det også sider der du kan skrive inn hele eller deler av setninger, deretter genererer en kunstig intelligens teksten for deg. Sjekk ut http://ai-writer.com/ og https://deepai.org/machine-learning-model/text-generator. Disse generatorene er ikke i nærheten av å kunne automatisk produsere tekster som faktisk kan brukes i markedsføring, men de kan gi en ide av hvor utviklingen er på vei.

Visuell kommunikasjon er også et aspekt som man kunne tenke seg ville vært vanskelig for en maskin å reprodusere. Å kommunisere effektivt med bilder og video krever kjennskap til målgruppen, kultur, samt bildekomposisjon. Kan en maskin ha et “øye” for slike ting også? At en maskin kan skape effektive bildeannonser med tekst og bilde sammen har jeg ikke funnet bevis for enda, men det finnes mange eksempler på kunst skapt av KI. Det mest kjente eksempelet er nok dette portrettet som ble solgt på aukson for $430 000! 

Marketing bot, or not?

Så, om KI allerede kan skrive noveller som vinner litteraturpriser, lage kunst som selges for millioner av kroner på auksjon, samt komponere klassisk musikk. Hva er det som stopper den fra å ta jobben min? Burde jeg publisere en kronikk i Kampanje der jeg argumenterer for at alle markedsførere bør streike til regjeringen gjør forskning på KI ulovlig? Selv om tanken på en gjeng markedsførere lenket fast til dørene på NTNU er ganske underholdende så vil jeg avslutte dette innlegget med litt håp. Forskjellige KI vil i prinsippet vil kunne utføre de operasjoner nødvendige for en markedsfører. Men det vil ta lang tid før den kan gjenskape det aller viktigste; den helhetlige forståelsen. For selv om en kunstig intelligens kan skrive tekst, generere bilder og søke seg gjennom enorme datasett så vil det ta mye lengre tid før den kan gjøre alle disse tingene med en holistisk tilnærming. Den umiddelbare fremtiden for markedsførere og kunstig intelligens vil nok heller bli en slags symbiose med teknologien . Vi er nok ikke langt unna et punkt der oppgaver som analyser og segmentering blir gjort utelukkende av en KI. Om vi vil få en fullt bevisst “marketing bot” vil kun tiden vil vise, forhåpentligvis er jeg pensjonert før den tid kommer…

-Petter

5 overlevelsesteknikker for pandemi-studenter

Etter nærmest et år med sammenhengende hjemmeskole begynner nok de fleste å bli ganske lei av å ikke kunne gå på campus. Personlig er jeg hvertfall ganske sugen på samtaler der avstand kun er relevant for hvilken soner du trenger på ruter-appen. Dessverre virker det som at vi også i år må forholde oss til en ganske annerledes hverdag. Derfor gjelder det å være forberedt! I denne artikkelen vil jeg dele mine beste overlevelsesteknikker for studenter under en global pandemi.

1. Finn deg en kollokviegruppe

Når norge i mars innførte de første korona-tiltakene var det første gang mange av oss fikk kjenne på følelsen av isolasjon. Dager som skulle vært fulle av meningsfulle sosiale interaksjoner ble fylt med sorte ruter på zoom og overveldete lærere som ikke skjønte at de var på mute. Å si at læringsutbyttet vår ble redusert ville vært en enorm underdrivelse. I denne perioden var jeg sjeleglad for at jeg hadde en fantastisk kollokviegruppe (shoutout til Amir og Viktoria). Uten de digitale møtene vi hadde i denne perioden så ville jeg nok gått på veggen langt fortere en det jeg gjorde… Om du bare skal ta til deg en av teknikkene jeg gir deg vil jeg at det skal være dette! (Et lite ekstra tips: Vær frempå første skoledag og finn de engasjerte i klassen, det er mange som leter etter kollokviegruppe og de beste blir plukket opp fort!)

2. Bruk alternative arbeidsplasser

Som jeg nevnte innledningsvis så er vi nok alle ganske klare for å returnere til campus. I min erfaring kan det å studere hjemmefra over lengre periode bli veldig monotont. En fantastisk måte å få tilbake normaliteten i hverdagen på er å dra et annet sted for å arbeide eller se forelesninger. Selv om forelesningene foregår digitalt så finnes det fortsatt mange steder på skolen man kan arbeide med avstand. Bibliotek som nye Deichman i Bjørvika eller Nasjonalbiblioteket ved Solli plass er også eksempler på steder der du kan finne gode arbeidsplasser. Alternativt kan man jo planlegge med kollokviegruppen å ha noen dager der man arbeider hos hverandre, eller møtes på et av de forutnevnte stedene. Ved å ha et sted man drar til om morgenen for å jobbe så føles dagen mer innholdsrik og man får også mer frisk luft, noe jeg skal komme tilbake til senere. 

3. “Hack” deg inn i flow-state

Har du noen gang opplevd at tiden bare flyter forbi? Flow-state er et psykologisk fenomen som lenge har blitt omtalt i sportspsykologi, men som i senere tid er blitt mer allmenn kjent. Prinsippet er at ved de riktige forholdene så kan vi mennesker komme inn i et “superkonsentrert modus” der tiden bare flyter forbi og vi utfører det vi skal nærmest uten å være mentalt til stede. I min personlige erfaring er det noen grep man kan ta for å enklere komme inn i flow-state når man studerer. Det første er å ha en klart definert arbeidsoppgave, om du ikke er helt sikker på hva du faktisk skal gjøre så blir det vanskelig komme inn i flow-state. Det andre er å minimere distraksjoner, dvs ta av varslinger på mobilen, rydd opp arbeidsplassen, lukk unødvendige faner på datamaskinen, og be de rundt deg om gi deg arbeidsro. Om du også forbereder alt du trenger av mat/drikke/kaffe før du begynner vil det gi mindre sjanse for at eksterne faktorer skal få deg ut av din deilige flow-state. Når du har disse tingene på plass så er det siste du trenger en trigger. Jeg støtte på teorien rundt flow-state da jeg studerte sosialantropologi på NTNU og siden da har jeg brukt den samme spillelisten som en “flow-state trigger”. Hva som fungerer er forskjellig fra person til person, men for meg virker det som musikk uten vokaler er mest effektive. Over tid har hjernen min vendt seg til at når denne spillelisten blir satt på så skal vi i arbeidsmodus, og jeg kommer mye lettere inn i flow. Disse tipsene er hentet fra min egen erfaring, men om du ønsker å lære mer om flow så vil jeg anbefale boken Flow: The Psychology of Optimal Experience av Mihaly Csikszentmihalyi. Du finner du også spillelisten jeg bruker her:

4. Alternative pauser

Når alle studier foregår digitalt kan det bli fort gjort å tilbringe hele/mesteparten av dagen inne i leiligheten. Dette er ikke bra for noen, ikke for deg, og ikke for de du bor med. Vi trenger alle tid for oss selv og tid ute i frisk luft. Om vi lever som innestengte i leilighetene våre nå så utnytter vi ikke den gylne sjansen vi nå har til å ha alternative pauser. Man kan ta seg tid midt på dagen til å gå en tur i skogen, eller løpe seg en tur. Nå som snøen har kommet så kanskje du vil ta deg en tur på ski? Om været er dårlig kanskje du kan ta tiden til å lage deg en skikkelig digg lunsj? Sjekk ut denne oppskriften på shakshuka fra New York times Cooking. Det er en sykt digg lunsj du fikser opp på relativt kort tid og du trenger bare en panne (vi har jo ikke hele dagen til oppvask heller).  Shakshuka With Feta Recipe

5. Gi deg selv litt slack

Noen ganger kan det være greit å minne seg selv på at vi lever i en utfordrende tid. Vi er de første studentene i dette århundret som har måttet studere under en global pandemi. I denne perioden har jeg for første gang i mitt liv virkelig følt meg demotivert og ikke mentalt der jeg ønsker å være. Jeg tror at blant de som vanligvis ikke sliter med psyken er det nok mange som har fått kjenne hvordan det er i disse månedene. Og for de som allerede trengte hjelp så er nok situasjonen ikke blitt noe bedre. Vi fortjener alle litt slack, og om du virkelig gikk på trynet så håper jeg at du kan finne litt trøst i dette faktum; alle fag kan tas opp.

-Petter